top of page

Huisregels

- Iedereen behoort zich fatsoenlijk te gedragen naar de normale normen en waarden.

- Alle kinderen moeten de kans krijgen op een leuke week. Pesterijen en agressief gedrag worden niet getolereerd.

- Opgaven is deelname aan een complete week, meedoen aan enkele dagen kan helaas niet.

- Om een goed verloop van het programma te kunnen waarborgen is het belangrijk dat de kinderen op tijd op de verzamelplaats zijn.

- Het meenemen van gepaste kleding, zonnebrandcrème, maar ook eten en voldoende drinken wordt door ons gestimuleerd. Dit blijft echter de verantwoordelijkheid van de ouders.

- Het is niet toegestaan om geld, mobiele telefoons of energie dranken (bv. red bull) mee te nemen naar KVW.

- De fietsen die de kinderen nodig hebben, dienen in orde te zijn. (Licht, remmen, ...)

- KVW Swartbroek behoudt zich het recht voor om kinderen die de huisregels ernstig overtreden, verdere deelname aan de week te ontzeggen.

- Het gebruik van mobiele telefoons door de leiding tijdens de week is beperkt. De vermelde contactpersonen eerder in deze brief zijn de gehele week ALLEEN BIJ BELANGRIJKE ZAKEN TELEFONISCH BEREIKBAAR.

bottom of page